Just trying to (out)fit in

2019 - 2020

«Just trying to (out)fit in» er et prosjekt som omhandler det å passe inn. Vi kler oss ofte likt med de vi omgås med. Dette gjør vi nok for å gli inn i mengden, så vi ikke bli utstøtt. Behovet for å passe inn er noe som ligger i oss biologisk. Det er altså et menneskelig behov, men noe som i dag også er sterkt påvirket av samfunnets forventninger og uskrevne regler om å ikke skille seg ut. Vi har det best når vi er en del av fellesskapet, men mister vi vår egen identitet oppi det hele?
Mellom rom, group exhibition at Henie Onstad Kunstsenter 2020